Dịch vụ

Nhanh nhất

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Thần kinh tủy sống

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.

+ Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác.

+ Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.

 

Cấu trúc thần kinh tủy sống

Mỗi thần kinh sống là thần kinh hỗn hợp, cấu tạo bởi sự phối hợp các sợi thần kinh từ rễ lưng và rễ bụng. Rễ lưng hay rễ sau , rễ cảm nhận do các sợi thần kinh đi , dẫn truyền xung động thần kinh từ não tới các cơ bám xương. Rễ bụng hay rễ trước, rễ vận động do các sợi thần kinh đến , dẫn truyền xung động thần kinh từ não tới các cơ bám xương. Các thần kinh sống thoát ra bên ngoài qua lỗ gian đốt sống , do khuyết sống dưới của đốt sống trên cùng khuyết sống trên của đốt sống dưới kế tiếp nhau giới hạn nên. Loại trừ đôi dây thần kinh sống c1 , nó rút khỏi ống định cư giữa xương chẩm và đốt đội ( đốt trục cổ i ) . Thần kinh sống cổ được lấy tên theo đốt sống bên dưới nó , loại trừ c8 nằm ở giữa đốt trục cổ vii và đốt sống ngực i. Các thần kinh sống ngực, thắt lưng, cùng được lấy tên theo đốt sống nằm ngay trên. Bề mặt cột sống , thần kinh phân ra các nhánh. Nhánh sau ( hay nhánh lưng ) cho các sợi thần kinh đến phần sau thân , đó là những sợi vận động tự chủ , vận động cơ thể và cảm nhận bản thể cho da và các cơ vùng lưng ( các cơ dưới trục ). Nhánh trước ( hay nhánh bụng ) cho các sợi thần kinh đến phần phía trước thân và hai chi ( các cơ trên trục ). nhánh màng tủy ( hay nhánh quặt ngược ) chui trái lại lỗ gian đốt sống để gây ảnh hưởng đến cho dây chằng, màng cứng, mao mạch, đĩa gian đốt sống , diện khớp , màng xương của cột sống . Nhánh thông là nhánh nối thần kinh sống với thân giao cảm, có hai loại nhánh thông : nhánh trắng chứa các sợi giao cảm trước hạch từ dây thần kinh sống tới các hạch của thân giao cảm, nhánh xám chứa các sợi giao cảm sau hạch từ các hạch của thân giao cảm tới dây thần kinh sống . Một sống nhánh trước thành lập các đám rối thần kinh, một hệ thống kết nối lại cùng nhau. Các nhánh của đám rối thường xuyên đến một chổ đứng khăng khăng. Các đám rối gồm đám rối thần kinh cổ, cánh tay, thắt lưng, cùng , cụt.

Bình luận